Reklamasjonsskjema

Husk at du MÅ melde i fra om reklamasjonen din innen en måned etter du har oppdaget feilen. Hvis ikke avslåes den automatisk.

Hvis den er kjøpt hos forhandler vil den også avslås automatisk. Kontakt din forhandler.

Hvor er den kjøpt?*

Tinkafu.no (Fyll inn skjema under)Forhandler (Kontakt forhandler)

Ordrenummer:*

Navn:*

E-postadresse:*

Telefonnummer:

Hvilket produkt reklameres det på?*

Hvilken farge er det på produktet?*

Batchnummer på produktet*

Hva er galt med produktet?*

Kontakt meg på:*

Legg ved bilder av reklamasjonen:*

Mrk at om du har kjøpt ditt produkt hos en forhandler av Tinakfu, må du rette din reklamasjon til den butikken. Ikke send inn ditt produkt før vi har tatt kontakt med deg. Vi kontakter deg innen 48 timer på hverdager.