Reklamasjonsskjema

Husk at du må melde i fra om reklamasjonen din innen en måned etter du har oppdaget feilen. En reklamasjon er en fabrikkfeil på produktet som var når du kjøpte produktet. Slitasje på deler, merker oppstått ved bruk brukssituasjon på selve materiale er ikke å regne som reklamasjon. Vedlikehold av produkter og vasketips finner du under fanen "tips og triks"
Kvittering trenger ikke forevises, da din ordre ligger i vårt system.

Om Tinkafu produktet er kjøpt hos forhandler vil vi ikke kunne behandle den siden kundeforholdet ditt er mellom forhandler og deg. Kontakt din forhandler. NB: Kvittering må forevises, evt bankutskrift fra kjøpet for at reklamasjonen skal behandles.

Hvor er den kjøpt?*

Tinkafu.no (Fyll inn skjema under)Forhandler (Kontakt forhandler)

Ordrenummer:*

Navn:*

E-postadresse:*

Telefonnummer:

Hvilket produkt reklameres det på?*

Hvilken farge er det på produktet?*

Batchnummer på produktet*

Hva er galt med produktet?*

Kontakt meg på:*

Legg ved bilder av reklamasjonen:*

Mrk at om du har kjøpt ditt produkt hos en forhandler av Tinkafu, må du rette din reklamasjon til den butikken, siden det er der du har kvittering og kundeforholdet ditt.
Ikke send inn ditt produkt før vi har tatt kontakt med deg. Vi kontakter deg innen 48 timer på hverdager.