Vi i Barneting AS har helt siden oppstart hatt en klar strategi om å ta vare på miljøet når det gjelder produksjon av våre produkter, og trygge våre forbrukere. Vi følger nøye med produksjonsindustriens løpende utvikling, og da spesielt innenfor det miljømessige og bærekraftige, og tilpasser vår produksjon fortløpende etter beste evne. Norske myndigheter gjør også dette ved å sette klare verdier og krav vi som produsenter skal forholde oss til, og der har Barneting alltid vært godt innenfor, samt at vi etterstreber aktivt å finne stadig bedre alternativer.

Lenger ned på siden kan du finne link til reach-tester av våre mest populære produkter. Vi legger til flere etterhvert som vi får de tilsendt fra fabrikken.

Vi er kjent med problematikken rundt PFAS-forbindelsene og impregnering for å gjøre produktet vann- og smussavvisende. Vi ønsker ikke å ta i bruk miljøskadelige stoffer som har vært normen for våre typer produkter. Vi ønsker heller å finne gode alternativer, og samtidig å kunne levere høy kvalitet til våre kunder som også tar vare på vogner og utstyr.

Vi synes det er spesielt viktig for oss som lager utstyr i barnesegmentet at vi har et sterkt fokus på miljøaspektet, men naturligvis gjelder dette også generelt for all produksjon.

Reach-tester på produkter fra Tinkafu finner du her:

regntrekk med skjerm til barnevogn fra tinkafu svart på bagdel_result

2021_Trykk her for Reach-test av Tinkafu regntrekk BioFinishEco

2020_Trykk her for å se Reach-test av Tinkafu Regntrekk med skjerm.

2018_Trykk her for å se vårt tilsvar rundt PFAs-stoffer.

solskjerm til barnevogn fra tinkafu festet på stokke_result

2021_trykk her for Reach-test av Tinkafu solskjerm

2020 Trykk her for å se Reach-test av Tinkafu Solskjerm

vogn id til barnevogn fra tinkafu min vogn svart_result Trykk her for å se Reach-test av Tinkafu VOGN ID